Cíl EÚS/DF/SU/08/14

logolink

Datum registrace žádosti: 23.10.2019

Počátek: leden 2020

Konec:    31.12.2020 - povoleno prodloužení do září 2021, 2. prodloužení do června 2022

Název projektu (CZ): Sportem a kulturou přes hranice

Název projektu (DE): Themenbereich Sport und Kultur

Číslo projektu:            Cíl EÚS/DF/SU/08/14

Jednou z priorit Jihočeského kraje je podpora jím zřizovaných škol. Chybějící finanční a organizační zázemí je překážkou v navázání a udržování přeshraničních kontaktů. Školy by rády uskutečnily vzájemné setkávání, což však z výše uvedených důvodů často nejde. Právě tento problém řeší náš projekt, s jehož pomocí by bylo možné tyto stávající či nové kontakty finančně podpořit.

Projekt si klade za cíl rozvoj jazykových kompetencí na obou stranách hranice, rozvoj mezinárodní kompetence a tematické zaměření je na oblast sportu a kultury. V rámci projektu se uskuteční vzájemné návštěvy škol buď 2x jednodenní nebo 1x dvoudenní na každé straně hranice. Setkání mají za cíl odstranit jazykovou bariéru pomocí společných sportovních a kulturních zážitků. Každá škola zapojí celou třídu s cca 32 žáky a 2 pedagogy v rámci každého setkání. Tato setkání bude koordinovat ZVaS společně s Úřadem zemské vlády okresu Freyung-Grafenau. Příprava a vlastní realizace společných setkání však budou v kompetenci jednotlivých škol.