Cíl EÚS/DF/SU/08/14

logolink

Cíl projektu

Projekt si klade za cíl rozvoj jazykových kompetencí na obou stranách státní hranice, rozvoj mezinárodní kompetence a tematické zaměření je na oblast sportu a kultury. 

Partnerské školy

Do projektu je zapojeno 7 škol v ČR a 7 partnerských škol v Bavorsku.

Setkávání

V rámci projektu se uskuteční vzájemné návštěvy škol buď 2x jednodenní nebo 1x dvoudenní na každé straně hranice. 

NOVINKY 

březen 2022

ZVaS odstupuje od Smlouvy a ukončuje tento projekt.

 

srpen 2021

Schváleno prodloužení do června 2022.

 

červen 2021

Veškeré aktivity plánujte dle koronavirových opatření od září 2021 do května 2022.

Požádal jsem řídící výbor o prodloužení doby realizace projektu do června 2022.

 

září 2020

Veškeré aktivity se odkládají minimálně na rok 2021. Projekt má schváleno prodloužení realizace do září 2021.

 

červen 2020

Veškeré aktivity naplánujte dle původního plánu na období od září 2020 do června 2021. Požádal jsem řídící výbor o prodloužení doby realizace projektu.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Plakát A3 v PDF zde

 

Projekt si klade za cíl rozvoj jazykových kompetencí na obou stranách hranice, rozvoj mezinárodní kompetence a tematické zaměření je na oblast sportu a kultury. V rámci projektu se uskuteční vzájemné návštěvy škol buď 2x jednodenní nebo 1x dvoudenní na každé straně hranice. Setkání mají za cíl odstranit jazykovou bariéru pomocí společných sportovních a kulturních zážitků. Každá škola zapojí celou třídu s cca 32 žáky a 2 pedagogy v rámci každého setkání. Tato setkání bude koordinovat ZVaS společně s Úřadem zemské vlády okresu Freyung-Grafenau. Příprava a vlastní realizace společných setkání však budou v kompetenci jednotlivých škol.